Hvordan anmelder jeg en skade?Enhver skade skal anmeldes til selskabet hurtigst muligt.

Hærværk, røveri, tyveri og forsøg på tyveri skal omgående anmeldes til politiet, dog senest 48 timer efter at forsikringstageren har fået kendskab til forholdet.

Anmeldelsen skal indeholde så fyldige oplysninger som muligt om det indtrufne tilfælde.

Forsikringstageren må ikke uden forsikringsselskabets samtykke træffe aftale om erstatningskrav eller udførelse af reparationer.